Om Musikk & Historie

Musikk & Historie er eit norsk tidsskrift som skriv om historisk musikk, eller tidlegmusikk, frå eit tverrfagleg, idéhistorisk perspektiv. Tidsskriftet blei starta opp som nettidsskrift i 2014, og har sidan 2017 vore eit papirtidsskrift. Tidsskriftet er gjeve ut av Senter for Tidligmusikk, men er redaksjonelt nøytralt. Har du lyst til å skriva for oss?
Redaktør
Halvor K. Hosar
E-post